Conducere

Structura de conducere

Rector
Conf. univ. dr. Ieremia Rusu, CV

Decan
Lect. univ. dr. Teodor Dobrin, CV

Director de departament

Lect. univ.  dr. Luca Samuel Leonte, CV

Membri în Consiliul Facultății ITT

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU

Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN

Lect. univ. dr. Luca Samuel LEONTE

Lect. univ. dr. Liviu URSACHE

Lect. univ. dr. Nicu GRIGORE

Student, Emanuel NEDELCU

Student, Robert ANGHEL

Membri în Senatul Universitar

Președinte, lect. univ. dr. Liviu URSACHE

Membru, conf. univ. dr. Ieremia RUSU

Membru, lect. univ. dr. Teodor DOBRIN

Membru, lect. univ. dr. Luca Samuel LEONTE

Membru, lect. univ. dr. Nicu GRIGORE

Membru, Asist. univ. dr. Otniel MURZA

Student, Dragoș RUSEA

Student, Stănoi EUGEN