Conducere

Structura de conducere

Rector
Conf. univ. dr. Ieremia Rusu, CV

Decan
Lect. univ. dr. Teodor Dobrin, CV

Director de departament

Membri în Consiliul Facultății ITT

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU

Conf. univ. dr. Cristian CARAMAN

Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN

Lect. univ. dr. Liviu URSACHE

Lect. univ. dr. Elisei RUSU

Student, Alex ALEXA

Student, Delia BALCA

Student, Haris TĂNASE

Membri în Senatul Universitar

Președinte, lect. univ. dr. Liviu URSACHE

Membru, conf. univ. dr. Ieremia RUSU

Membru, lect. univ. dr. Teodor DOBRIN

Membru, lect. univ. dr. Elisei RUSU

Student, Aurelian-Cătălin DOBRE

Student, Felix-Laurențiu NEAGU