Cercetare

O Biserica eficientă în secolul XXI

Conferinţă pentru formarea spirituală a slujitorilor