Concurs post conferentiar #2 si #3

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 325, Partea a III-a, din 10 iunie 2014.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2, în perioada 10.06.2014 – 26.08.2014.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2, cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs.

Data concursului: 10 septembrie 2014, ora 8:00.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus”, http://www.timotheus.ro , precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

Reglementări legale

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice se ocupă în conformitate cu următoarele acte normative:

ü  Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

ü  HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior 

ü  HG nr. 36/2013 privind modificarea HG nr. 457/2011.

ü  Ordinul MECTS nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior.

ü  Ordinul MEN 4204/2013 privind modificarea Ordinului 6560/2012.

ü  Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București.

ü  Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timtoheus” din București – RO

ü  Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București – EN

 Documente necesare pentru înscrierea la concurs

 Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs.

Posturi didactice scoase la concurs în luna martie 2014

Poziția

în Statul de Funcții

Funcția de încadrare

Specialitatea și titlul științific

Titlul disciplinei

Tematica si Bibliografie

2

Conferențiar

Dr. Teologie

Istoria și filosofia religiilor  

descarca RO

descarca EN

Drept bisericesc

3

Conferențiar

Dr. Muzică

Teologia închinării și muzică bisericească descarca RO

descarca EN

 

Retorică

COMISII DE CONCURS:

Comisia de concurs pentru Poziția 2: Prof. univ. dr. Marcel GHIȚĂ – președinte; Prof univ. dr. Otniel-Ioan BUNACIU; Prof univ. dr. Corneliu CONSTANTINEANU; Conf. univ. dr. Daniel MARIȘ; Conf. univ. dr. Samuiel BÂLC.

Comisia de concurs pentru Poziția 3: Marcel GHIȚĂ – președinte; Prof univ. dr. Otniel-Ioan BUNACIU; Prof univ. dr. Corneliu CONSTANTINEANU; Conf. univ. dr. Daniel MARIȘ; Prof. univ. dr. Nicolae-Grigore CONSTANTINESCU.

 

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI

Pentru Poziția 2: Dr. Ioan-Gheorghe ROTARU

Pentru Poziția 3: Dr. Cristian CARAMAN

 

 

CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI

 

Pentru Poziția 2: Conf. univ. drIoan-Gheorghe ROTARU

 

Pentru Poziția 3: Conf. univ. dr. Cristian CARAMAN