Admitere 2014

Admitere 2014

Afis ITT 2014

Institutul Teologic Crestin dupa Evanghelie “TIMOTHEUS” din Bucuresti scoate la concurs 30 de locuri pentru anul universitar 2014-2015.

CONCURSUL DE ADMITERE: Va avea loc în perioada 18 – 19 Iulie 2014

 

Specializarea: Licenta în Teologie Crestina dupa Evanghelie Pastorala

Durata studiilor: 4 ani

 

ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR: Se face în perioada 9 – 17 iulie 2014 la secretariatul Institutului, Str. Episcopul Radu 53–55, Bucuresti – sector 2, telefon (021) 210.96.73; 0755-087.403.

Taxa de înscriere: 20 RON.

CONCURSUL DE ADMITERE

 • Vineri, 18.07.2014 – interviul – proba eliminatorie – ora 9:00
 • Sâmbata, 19.07.2014 – Cunostinte biblice la Vechiul Testament – proba scrisa – ora 9:00
 • Sâmbata, 19.07.2014 – Cunostinte biblice la Noul Testament – proba scrisa – ora 11:00

Rezultatele examenelor:vor fi afisate luni, 21.07.2014, orele 13.00.

Contestatiile: vor fi primite timp de 48 ore de la afisarea rezultatelor.

CONDITII DE ÎNSCRIERE

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere sunt urmatoarele:

 • Cerere de înscriere tip, completata – se procura de la Secretariat.
 • Recomandarea bisericii locale, contrasemnata de Comitetul Zonal (dupa caz), pentru membrii Cultului Crestin dupa Evanghelie
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original.
 • Certificatul de nastere, în copie legalizata.
 • Adeverinta medicala tip M.S. 18.1.1.
 • Trei fotografii tip buletin de identitate.
 • Autobiografie (1 pagina A4).
 • Certificat de casatorie (unde este cazul), în copie xerox.
 • Copie Carte de Identitate.
 • Adeverinta de student si diploma de bacalaureat în copie legalizata, sau diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta pentru cei care doresc sa urmeze o alta facultate.
 • Toate actele vor fi puse într-un dosar si prezentate personal de catre candidat, la Secretariatul Institutului.

Absolventii de liceu din promotia 2014 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au absolvit liceul si au promovat examenul de bacalaureat.

Bibliografie :

 • Marturisirea de credinta;
 • Vechiul Testament: Genesa, Exodul, Iosua, 1 Samuel, Neemia, Psalmii mesianici, Proverbe, Isaia, Mica.
 • Noul Testament: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni; Efeseni; 1 Timotei; Evrei; 1 Petru; 1 Ioan.

Cazare la caminul Institutului Teologic Timotheus: studentii din provincie care doresc cazare la caminul ITT pentru anul universitar 2012-2013, trebuie sa solicite rezervarea locului de cazare în perioada 15-30 iulie 2014, la Secretariatul ITT, sau la telefon 0755-087.409.

Taxa de studii: 1000 lei/an, care poate fi platita în doua transe.

Burse: Institutul Teologic Timotheus acorda studentilor burse de merit, burse de studii, iar pentru cazurile sociale reduceri de taxe.

{youtube}zlM3aAAXJ1s{/youtube}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *