Admitere 2016

Anunţ

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „TIMOTHEUS” din Bucureşti scoate la concurs 30 de locuri pentru anul universitar 2016-2017.

Specializarea: Licență în Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală.

Durata studiilor: 4 ani

 

CONCURSUL DE ADMITERE

Va avea loc în perioada 15 – 16 iulie și 16-17 septembrie 2016 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Se face în perioada 6-14 iulie, respectiv 7-15 septembrie 2016 la secretariatul Institutului, Str. Episcopul Radu 53–55, Bucureşti – sector 2, telefon (021) 210.96.73; 0755-087.403.

CONCURSUL DE ADMITERE

ü  Vineri – interviul – probă eliminatorie – ora 9:00

ü  Sâmbătă – Cunoștințe biblice la Vechiul Testament – proba scrisă – ora 9:00

ü  Sâmbătă – Cunoștințe biblice la Noul Testament – proba scrisă – ora 11:00.

Rezultatele examenelor:vor fi afișate luni, 18.07.2016, respectiv 19.07.2016, orele 13.00.

Contestațiile: vor fi primite timp de 48 ore de la afișarea rezultatelor.

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere tip, completată – se procură de la Secretariat.
 2. Recomandarea bisericii locale, contrasemnată de Comitetul Zonal, pentru membrii Cultului Creştin după Evanghelie.
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original.
 4. Certificatul de naştere, în copie legalizată.
 5. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.
 6. Trei fotografii tip buletin de identitate.
 7. Autobiografie (1 pagină A4).
 8. Certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox.
 9. Copie Carte de Identitate.
 10. Adeverinţă de student şi diploma de bacalaureat în copie legalizată, sau diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru cei care doresc să urmeze o altă facultate.

Toate actele vor fi puse într-un dosar cu șină şi prezentate personal de către candidat, la secretariatul Institutului.

Absolvenţii de liceu din promoţia 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.

BIBLIOGRAFIE

 • Mărturisirea de credință;
 • Vechiul Testament: Genesa, Exodul, Iosua, 1 Samuel, Neemia, Psalmii mesianici, Proverbe, Isaia, Mica.
 • Noul Testament: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni; Efeseni;

1 Timotei; Evrei; 1 Petru; 1 Ioan.

 

Burse: Institutul Teologic Timotheus acordă studenților burse de merit și burse de studii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *