ADMITERE ONLINE

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie

 „TIMOTHEUS” din Bucureşti

scoate la concurs 50 de locuri pentru anul 2021-2022

Specializare acreditată: Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală

Durata studiilor: 4 ani

ÎNSCRIEREA  SI ADMITEREA: 12-17 IULIE / 13-18 SEPTEMBRIE 2021

Înscrierea se face online pe adresa de e-mail a secretariatului: secretariat.itt@gmail.com;
Pentru lămuriri și detalii contactați secretarul-șef, Cătălin Salomia, la telefon: 0755 351 606;
031 40 22 911.

 

• Interviu – probă eliminatorie, online, pe bază de programare.

• Eseu cu tema: „Rolul Cuvântului lui Dumnezeu și al rugăciunii în creșterea spirituală a credinciosului”. Eseul trebuie să aibă 4 pagini A4, Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, plus bibliografie.
Nota va fi constituită din:
– 40% nota la bacalaureat
– 60% nota la eseu

Rezultatele concursului: vor fi afișate miercuri, 21.07 / 22.09, ora 13.00.
Contestațiile: vor fi primite timp de 48 ore de la afișarea rezultatelor.

Cetățenii străini se pot înscrie doar în sesiunea de admitere din iulie 2021, pentru ca Ministerul Educației să aibă timp să proceseze documentele emise în străinătate.
Toate actele vor fi trimise prin e-mail la adresa secretariatului: secretariat.itt@gmail.com.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere sunt următoarele:

1. Cerere de înscriere tip, completată, în format Excel.
2. Recomandarea bisericii locale, contrasemnată de Comitetul Zonal, pentru membrii BCER,
scanată color în format pdf.
3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverință pentru absolvenții de
liceu promoția 2021, scanată color, față-verso, în format pdf.
4. Certificatul de naştere scanat color în format pdf.
5. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1., scanată în format pdf.
6. 1 fotografie tip CI, rezoluție bună, în format jpg.
7. Autobiografie (1 pagină A4), format pdf.
8. Certificat de căsătorie (unde este cazul), scanat color în format pdf.
9. Carte de identitate scanată color în format pdf sau jpg.

Burse: Institutul Teologic Timotheus acordă studenților burse de merit, burse de studii.

OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE

Posturi didactice pe durată nedeterminată

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București

anunță organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante, publicate de Ministerul Educației în Monitorul  Oficial Partea a III-a nr. 439 din 29 noiembrie 2023, și anume:

  • Conferențiar universitar, poziția 5: Studiul Noului Testament, Istorie și civilizație ebraică și Teologia Biblică a Noului Testament.

Pentru mai multe informații accesați CONCURSURI DE TITULARIZARE

COMISIA DE CONCURS

CANDIDAT: LUCA SAMUEL LEONTE

Evenimente Viitoare