Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului didactic vacant, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 663, Partea a III-a, din 24 noiembrie 2014.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2, în perioada 18.12.2014 - 01.02.2015.

Concursul se va desfăşura în data de 16.02.2015 la sediul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2, cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus”, http://www.timotheus.ro , precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

 

Reglementări legale

 

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice se ocupă în conformitate cu următoarele acte normative:

ü  Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

ü  HG nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior  

ü  HG nr. 36/2013 privind modificarea HG nr. 457/2011. 

ü  Ordinul MECTS nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior. 

ü  Ordinul MEN 4204/2013 privind modificarea Ordinului 6560/2012. 

ü  Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București.

ü  Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timtoheus” din București – RO

ü  Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București – EN

 

 Documente necesare pentru înscrierea la concurs

 Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs.

 

Post didactic scos la concurs în luna octombrie 2014

Poziția în Statul de Funcții

Funcția de încadrare

Specialitatea și titlul ștințific

Titlul disciplinei

Tematica

Bibliografia

8

Conferențiar

Dr. Teologie

Teologie sistematică și dogmatică creștină după Evanghelie

 

descarca RO

 

 

descarca EN

Apologetică creștină

Studiul ereziilor moderne

Concurs 16 februarie 2015 - ora 10:00 Sediul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timotheus din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, Sector 2

Câștigător concurs: Dr. RUSU Ieremia