Motoul Institutului Teologic Timotheus este: „Si ce-ai auzit de la mine, in fata multor Martori, incredinteaza la oameni de incredere, care sa fie in stare sa invete si pe altii.” (2 Timotei 2:2)

Misiunea Institutului Teologic Timotheus este de a forma crestini cu un caracter integru, maturi in Cristos, cu o cultura academica si teologica solida si echipati pentru a sluji pe Dumnezeu, astfel incât sa contribuie la extinderea Imparatiei lui Dumnezeu.

Institutul Teologic Timotheus cultiva valorile spiritualitatii crestine asa cum sunt prezentate de Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

Nivelul stabilit pentru invatamântul superior si cercetarea teologica este in concordanta cu standardele universitatilor europene.

Obiectivele principale prin care se concretizeaza misiunea Institutului Teologic Timotheus sunt urmatoarele:

  • formarea si perfectionarea de specialisti cu inalta calificare, in acord cu invatatura Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia, asigurând slujitori ai lui Dumnezeu pentru Bisericile Crestine dupa Evanghelie din România si din Diaspora, capelani, misionari, s.a.;

  • pregatirea de cadre didactice pentru invatamântul teologic si religios in scolile biblice si in invatamântul preuniversitar;

  • formarea de intelectuali cu inalta calificare, care sa slujeasca bisericile evanghelice, organizatiile din cadrul Aliantei Evanghelice Române si din alte organizatii neguvernamentale de misiune, caritate, mass-media, s.a.;

  • formarea si trimiterea de misionari crestini in zonele slab evanghelizate;

  • afirmarea principiilor crestine evanghelice in spatiul cultural românesc;

  • promovarea valorilor morale crestine;

  • incurajarea spiritului de deschidere si libertate religioasa in România contemporana;

  • dezvoltarea culturii nationale si a spiritualitatii românesti.