Proba 1. CUNOSTINTE VECHIUL TESTAMENT

 

I. Întrebari cu raspunsuri multiple (0,5 puncte pe întrebare, total 5 puncte)
 
Indicati raspunsul cel mai bun la întrebarile de mai jos, tinând cont ca exista un singur raspuns corect la fiecare întrebare. Completati spatiile libere cu literele corespunzatoare.
____ 1. Cea mai buna definitie a termenului „Genesa” este
 
a. creatie   b. mit   c. început   d. judecata
 
____ 2. Principalul rezultat al caderii omului a fost acela ca
 
a. Adam si Eva au fost izgoniti din Rai
 
b. O schimbare radicala a intervenit în relatiile dintre Dumnezeu si om
 
c. Atât barbatul, cât si femeia, au fost vinovati înaintea lui Dumnezeu
 
d. Ei au vazut ca sunt goi
 
____ 3. Care afirmatie exprima cel mai bine raspunsul lui Avraam la chemarea lui Dumnezeu?
 
a. El s-a dus imediat în Canaan fara sa întârzie pe drum
 
b. El a ramas pentru o vreme acasa în cetatea Ur
 
c. El s-a oprit la Haran pâna la moartea tatalui sau
 
d. El s-a dus în Egipt si apoi s-a întors în Canaan
 
____ 4. Fiul lui Avraam care a devenit tatal tuturor arabilor a fost
 
a. Ismael  b. Isaac  c. Lot  d. Canaan
 
____ 5. Cum a obtinut Iacov dreptul de întâi nascut?
 
a. L-a obtinut deoarece era fiul cel mai mare
 
b. L-a obtinut înselându-si tatal
 
c. I l-a vândut fratele sau
 
d. L-a mostenit de la moartea fratelui sau
 
____ 6. Care dintre fii lui Iacov a fost capul semintiei din care urma sa Se nasca Mesia?
 
a. Levi  b. Iosif  c. Ruben  d. Iuda
 
____ 7. Care a fost principalul motiv pentru care Faraon se temea de copiii lui Israel?
 
a. Datorita superioritatii lor intelectuale
 
b. Diverse proorociri au constituit motivul fricii sale
 
c. Deoarece tara era slaba
 
d. Datorita numarului mare de evrei
 
____ 8. Isaia a fost supranumit „evanghelistul Vechiului Testament” deoarece a profetit
 
a. Robia babiloniana
 
b. Succesiunea celor patru imperii
 
c. Suferintele si gloria Robului Domnului
 
d. Întronarea împaratului Cir
 
____ 9. Mielul pascal simbolizeaza
 
a. Crestinul ca individ   b. Biserica Domnului Isus Hristos  c. Hristos la întrupare (Betleem)   d. Hristos la Golgota
 
____ 10. Mica este profetul prin care Dumnezeu a anuntat
 
a. Locul unde avea sa fie jertfit Mielul care ridica pacatul lumii
 
b. Hotarârea de restaurare a împaratiei de sud, Iuda, dupa robia babiloniana
 
c. Locul unde avea sa Se nasca Mesia
 
d. Perioada dupa care împaratia din nord, Israel, avea sa se întoarca din robia asiriana
 
 
 

 

II. Prezentati în maximum o jumatate de pagina viata si personalitatea lui Iosua (2 puncte)
 

 

III. Prezentati în maximum o o jumatate pagina viata si personalitatea lui Samuel (2 puncte)
 
 
 

 

Proba 2. CUNOSTINTE NOUL TESTAMENT
 

 

1. Efectuati conexiunile.Scopul pentru care Domnul Isus a venit pe pamânt a fost (1p):
a. Matei sa slujeasca si sa-si dea viata ca pret de rascumparare pentru multi
b. Marcu sa caute si sa mântuiasca ce era pierdut(pentru întreaga lume)
c. Luca a venit la oile pierdute ale casei lui Israel (pentru Israel)
d. Ioan ca voi sa credeti si crezând sa aveti viata vesnica
 
 
Încercuiti raspunsul corect:

 

2. Personajele principale din cartea Faptele Apostolilor au fost (1p):
a. Petru si Apolo
b. Petru si Pavel
c. Petru si Iuda
 
 

 

3. Epistolele Noului Testament afirma ca mântuirea se capata prin (1p):
a. credinta în Isus Hristos
b. pocainta si botez
c. credinta plus fapte bune
 
 

 

4. Epistolele Noului Testament au fost scrise între anii (1p):
a. 100 si 200 dupa Hristos (d.Hr.)
b. 50 si 100 d.Hr.
c. 100 si 150 d.Hr.
 
 
 

 

5. Limba în care au fost scrise cartile Noului Testament a fost (1p):
a. limba latina
b. limba ebraica
c. limba greaca
 
 

 

Eseuri

 

 
6.Descrieti una dintre pildele Domnului Isus (2p)
 

7. Comentati scurt Marea Porunca si Marea Însarcinare(2p).
 

 

INSTRUCTIUNI
-Candidatul nu va folosi Biblia în timpul examenului.
-Durata examenului: 1 ora.
-Se acorda un punct din oficiu.