Tema supusă referendumului universitar este stabilirea opţiunii pentru una dintre cele două modalităţi de desemnare a rectorului, prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:

a) pe bază de concurs public;

b) prin vot universal, direct și secret.

 

 Dezbaterile publice pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului şi implicaţiilor care decurg din acesta vor fi organizate în Amfiteatrul ITT (sala P-003) din str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2, București, în zilele de:

  • 2 februarie 2016, ora 18:00;
  • 3 februarie 2016 ora 13:00;
  • 5 februarie 2016, ora 13:00.

 

Biroul electoral pentru organizarea referendumului este format din: Conf. univ. dr. Ieremia RUSU, Conf. univ. dr. Cristian CARAMAN, Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN, Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU, student Alexandru MUNTEANU.

Locul desfășurării referendumului: Sala de Consiliu a ITT