Institutul Teologic Creștin după Evanghelie

 „TIMOTHEUS” din Bucureşti

scoate la concurs 40 de locuri pentru anul 2017-2018

Sesiunea septembrie 2017

Specializare acreditată: Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală

Durata studiilor: 4 ani

ADMITEREA VA AVEA LOC ÎN PERIOADA

15 – 16 SEPTEMBRIE 2017

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Se face în perioada 05-14 Septembrie 2017 la secretariatul Institutului, Str. Episcopul Radu 53–55, Bucureşti – sector 2. Telefon: 031-40.22.912; 0723-524.110; 0786-585.859; 0755-087.403.

CONCURSUL DE ADMITERE

 • Vineri,       15.09.2017 – Interviu – probă eliminatorie – ora 9:00
 • Sâmbătă,  16.09.2017 – Cunoștințe biblice la Vechiul Testament – proba scrisă - ora 9:00
 • Sâmbătă,  16.09.2017 – Cunoștințe biblice la Noul Testament – proba scrisă – ora 11:00.

Rezultatele examenelor: vor fi afișate luni, 18.09.2017, ora 13.00.

Contestațiile: vor fi primite timp de 48 ore de la afișarea rezultatelor.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere tip, completată – se procură de la Secretariat.
 2. Recomandarea bisericii locale, contrasemnată de Comitetul Zonal, pentru membrii BCER.
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original* sau în copie legalizată.
 4. Certificatul de naştere în original* sau în copie legalizată.
 5. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.
 6. Trei fotografii 3x4cm.
 7. Autobiografie (1 pagină
 8. Certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox.
 9. Carte de identitate în copie xerox.

*  Actele prezentate în original vor fi înapoiate studentului. La dosar vor rămâne copii conforme cu originalul.

Absolvenţii de liceu din promoţia 2017 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă-tip de absolvire a liceului şi promovare a examenului de bacalaureat.

BIBLIOGRAFIE

 • Mărturisirea de credință;
 • Vechiul Testament: Genesa, Exodul, Iosua, 1 Samuel, Neemia, Psalmii mesianici, Proverbe, Isaia, Mica.
 • Noul Testament: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni; Efeseni;
 • 1 Timotei; Evrei; 1 Petru; 1 Ioan.

Burse: Institutul Teologic Timotheus acordă studenților burse de merit, burse de studii.