Conducere

Structura de conducere

Rector
Conf. univ. dr. Ieremia Rusu, CV

Decan
Lect. univ. dr. Teodor Dobrin, CV

Director de departament
Lect. univ. dr. Gheorghe Dragoman, CV

Membri în Consiliul Facultății ITT

Conf. univ. dr. Cristian CARAMAN

Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU

Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN

Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN

Lect. univ. dr. Elisei RUSU

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU

Lect. univ. dr. Liviu URSACHE

Student, Emanuel CHELU

Student, Laurențiu -Mircea PĂTRĂȘESCU

Membri în Senatul Universitar

Președinte, lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU

Membru, conf. univ. dr. Ieremia RUSU

Membru lect. univ. dr. Gh. DRAGOMAN

Membru, lect. univ. dr. Teodor DOBRIN

Membru, lect. univ. dr. Elisei RUSU

Membru, lect. univ. dr. Liviu URSACHE

Student, Emanuel-Andrei DOMINTE

Student, Laurențiu -Mircea PĂTRĂȘESCU