Concursuri de Titularizare

OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE

Posturi didactice pe durată nedeterminată 2024-02

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București

anunță organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante, publicate de Ministerul Educației în Monitorul  Oficial Partea a III-a nr. 439 din 29 noiembrie 2023, și anume:

  • Conferențiar universitar, poziția 5: Studiul Noului Testament, Istorie și civilizație ebraică și Teologia Biblică a Noului Testament.

 Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea Învățământului superior nr. 199 / 2023, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat și se depune, pe bază de semnătură de predare, la Secretariatul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2, în perioada 04.01.2024 – 30.01.2024.

Concursul se va desfășura în data de 20.02.2024, ora 10:00, pentru postul de conferențiar poziția 5 din Statul de funcții.

Concursul va avea loc la sediul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, cu respectarea termenului de înscriere din acest anunț și a termenelor legale de desfășurare a probelor de concurs.

Toate informațiile privind calendarul și condițiile de organizare a concursului pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus”, www.timotheus.ro, precum și pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

Reglementări legale

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice se desfășoară în conformitate cu următoarele acte normative:

  • Legea Învățământului superior nr. 199 / 2023;
  • G. nr. 457 / 2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învățământul superior;
  • G. nr. 36 / 2013 privind modificarea H.G. nr. 457 / 2011;
  • Ordin 6.129 / 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior.
  • Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București.
  • Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București – EN

Documente necesare pentru înscrierea la concurs

Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs.

Tematica probelor de concurs și bibliografia

Tematica probelor de concurs și bibliografia sunt precizate în documentele publicate pe pagina de internet a Institutului, www.timotheus.ro, precum și pe site‑ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro

Tematica si Bibliografia Concurs Conferentiar Pozitia 5 – RO

Tematica si Bibliografia Concurs Conferentiar Pozitia 5 – EN

Anexa R6 – Regulament concurs pentru ocuparea posturilor didactice ITT  – 2021

Competition Regulations for the Vacant Teaching and Research Positions

 

COMISIA DE CONCURS

Decizia 2024-01-15 nr 1 – Comisie concurs titularizare Conferentiar Pozitia 5

 

CANDIDAT: LUCA SAMUEL LEONTE

CV- Leonte Luca Samuel

FISA VERIFICARE PUNCTAJ – LEONTE Luca-Samuel

Lista 10 lucrari – Leonte Luca Samuel

 

 

 

Posturi didactice pe durată nedeterminată 2021-10

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București

anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante, publicate de Ministerul Educației Naționale în Monitorul  Oficial Partea a III-a nr. din 3 decembrie 2021, și anume:

  1. Lector universitar, poziția 12: Studiul Vechiului Testament; Limba Ebraică.
  2. Asistent universitar, poziția 13: Homiletică; Spiritualitate și viață creștină; Practică pastorală.

 

1-Informatii Concurs pentru Site ITT 2021-10

Anexa R6 – Regulament concurs pentru ocuparea posturilor didactice ITT

Tematica si Bibliografia Concurs Lector Pozitia 12

Tematica si Bibliografia Concurs Asistent Pozitia 13

 

 

Câștigătorul concursului pentru postul de profesor universitar, poziția 3, este Dr. Ioan-Gheorghe ROTARU