Numele si prenumele Specialitatea si titlul stiintific Titlul discipline Marcel GHITA Prof. univ. Dr. Economie Administratie si contabilitate bisericeasca Consiliere pastorala Evanghelism Ieremia RUSU Conf. univ. Dr. Teologie Teologie sistematică...
Read More