Mesajul Rectorului

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti celebrează anul acesta 25 de ani de existență, fiind înființat în anul 1992 de către Biserica Creștină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie (BCER-UBCE) ca o instituţie de învățământ de grad universitar.

Prin programul acreditat de studii universitare de licență Teologie creștină după Evanghelie pastorală, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti, în colaborare cu bisericile locale, contribuie la formarea și perfecționarea de slujitori ai lui Dumnezeu, cu caracter cristic, specialişti cu înaltă calificare care sunt echipați pentru a-L sluji pe Domnul Isus Cristos ca: presbiteri/pastori, predicatori, învățători de Școală duminicală, misionari, diaconi, evangheliști, capelani ș.a. Institutul formează, de asemenea, cadre didactice pentru învăţământul teologic şi religios în şcolile biblice din cadrul BCER-UBCE, ca şi profesori de religie în învăţământul preuniversitar.

Mottoul Institutului este 2 Timotei 2:2: „Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.” Având la bază învățătura Sfintei Scripturi, Biblia, și folosind cele mai moderne mijloace de educație, corpul profesoral al Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” inspiră studenților pasiunea de a sluji pe Domnul Isus Cristos, de a contribui la extinderea Împărăției veșnice a lui Dumnezeu și de a sluji pe semeni cu dragostea Duhului Sfânt.

Un obiectiv important al Institutului este și cel de cercetare teologică, atât pentru tezaurizarea valorilor creștine și morale ale BCER-UBCE și afirmarea identității teologice și spirituale a Bisericilor Creștine după Evanghelie din România la nivel european și mondial, cât și pentru dezvoltarea teologiei evanghelice în general. În cercetarea științifică sunt implicate cadre didactice, studenți și absolvenți ai Institutului Teologic Timotheus. Temele de cercetare sunt din domeniul teologiei sistematice, teologiei pastorale și teologiei biblice, dar și din domenii de cercetare adiacente, cum ar fi: apologetică, etică creștină, istorie, muzică sacră, filosofie, educație, antropologie, drepturile omului ș.a.

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti are relații de colaborare cu biserici locale, cu alte institute teologice și centre de cercetare științifică din ţară și din străinătate.

Comunitatea academică a Institutului este caracterizată de comuniunea creștină dintre cadre didactice, personal nedidactic și studenți, de aceea este deosebit de atractivă. În plus, relația de mentorare care se stabilește între cadrele didactice și studenți contribuie la aprofundarea cunoștințelor academice și la aplicarea lor în viața și lucrarea membrilor comunității academice.

Conducerea Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti practică un management responsabil, transparent și cu o largă consultare, atât cu BCER-UBCE, cât și cu comunitatea academică a Institutului. În întreaga sa activitate, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” urmărește excelența pentru Domnul Isus Cristos.
RECTOR

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *