ADMITERE ONLINE

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie

 „TIMOTHEUS” din Bucureşti

scoate la concurs 50 de locuri pentru anul 2020-2021

Specializare acreditată: Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală

Durata studiilor: 4 ani

ADMITEREA: 18 IULIE 2020 / 19 SEPTEMBRIE 2020

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 6-17 iulie / 7-18 septembrie
Înscrierea se face online, pe pagina de internet a Institutului, sau pe adresa de e-mail a secretariatului: secretariat.itt@gmail.com;
Pentru lămuriri și detalii contactați Cătălin Salomia la telefon: 0755 351 606; 031 40 22 912.

 

 

CONCURSUL DE ADMITERE

  • Sâmbătă, 18.07 / 19.09 – Interviu – probă eliminatorie, online, pe bază de programare.
  • Eseu cu tema: Manifestarea credinței creștine în societatea contemporană. Eseul trebuie să aibă 4 pagini A4, Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, plus bibliografie.
  • Nota va fi constituită din:
    – 40% nota la bacalaureat
    – 60% nota la eseu

Rezultatele examenelor: vor fi afișate miercuri, 22.07 / 23.09, ora 13.00.

Contestațiile: vor fi primite timp de 48 ore de la afișarea rezultatelor.

 Cetățenii străini se pot înscrie doar în sesiunea de admitere din iulie 2020, pentru ca Ministerul Educației să aibă timp să proceseze documentele emise în străinătate.
Toate actele vor fi atașate pe pagina de internet a Institutului, secțiunea Admitere 2020, sau trimise prin e-mail pe adresa: secretariat.itt@gmail.com.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere sunt următoarele:

1. Cerere de înscriere tip, completată, în format Excel.
2. Recomandarea bisericii locale, contrasemnată de Comitetul Zonal, pentru membrii BCER,
scanată color în format pdf.
3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (adeverință pentru absolvenții de
liceu promoția 2020, scanată color, față-verso, în format pdf.
4. Certificatul de naştere scanat color în format pdf.
5. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1., scanată în format pdf.
6. 1 fotografie tip CI, rezoluție bună, în format jpg.
7. Autobiografie (1 pagină A4), format pdf.
8. Certificat de căsătorie (unde este cazul), scant color în format pdf.
9. Carte de identitate scanată color în format pdf sau jpg.
10. Eseu cu tema: Manifestarea credinței creștine în societatea contemporană.

Burse: Institutul Teologic Timotheus acordă studenților burse de merit, burse de studii.

Evenimente Viitoare