O Biserică eficientă în secolul XXI

Conferinţă pentru formarea spirituală a slujitorilor

ADMITERE

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie

 „TIMOTHEUS” din Bucureşti

scoate la concurs 50 de locuri pentru anul 2019-2020

Specializare acreditată: Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală

Durata studiilor: 4 ani

ADMITEREA: 19 – 20 IULIE 2019/ 20-21 SEPTEMBRIE 2019

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Se face în perioada 8-18 iulie / 9-19 septembrie la secretariatul Institutului, Str. Episcopul Radu 5355, Bucureşti sector 2.
Telefon: 031 40 22 912; 0755-351.606; 0755-087.403.

.

 

CONCURSUL DE ADMITERE

 • Vineri, 19.07 / 20.09 Interviu probă eliminatorie ora 9:00
 • Sâmbătă, 20.07 / 21.09 Cunoștințe biblice la Vechiul Testament proba scrisă – ora 9:00
 • Sâmbătă, 20.07 / 21.09 – Cunoștințe biblice la Noul Testament – proba scrisă – ora 11:00.

Rezultatele examenelor: vor fi afișate luni, 22.07 / 23.09, ora 13.00.

Contestațiile: vor fi primite timp de 48 ore de la afișarea rezultatelor.

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere sunt următoarele:

 1. Cerere de înscriere tip, completată – se procură de la Secretariat.
 2.  Recomandarea bisericii locale, contrasemnată de Comitetul Zonal, pentru membrii BCER.
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original* sau în copie legalizată.
 4. Certificatul de naştere în original* sau în copie legalizată.
 5. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.
 6. Trei fotografii 3x4cm.
 7. Autobiografie (1 pagină A4).
 8. Certificat de căsătorie (unde este cazul), în copie xerox.
 9. Carte de identitate în copie xerox.
 * Actele prezentate în original vor fi înapoiate studentului. La dosar vor rămâne copii conforme cu originalul.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă-tip de absolvire a liceului şi promovare a examenului de bacalaureat.

BIBLIOGRAFIE

 • Mărturisirea de credință;
 • Vechiul Testament: Genesa, Exodul, Iosua, 1 Samuel, Neemia, Psalmii mesianici, Proverbe, Isaia,Mica.
 • Noul Testament: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni; Efeseni;
 • 1 Timotei; Evrei; 1 Petru; 1 Ioan.
Burse: Institutul Teologic Timotheus acordă studenților burse de merit, burse de studii.
thumbnail

Evenimente Viitoare